SỰ QUAN TRỌNG CỦA TỪ KHÓA – NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TRONG SEO

Đối với người làm SEO, từ khóa luôn là một yếu tố quan trọng và chưa bao giờ mất đi. Trong văn nói hay văn viết, cách nhấn mạnh từ khóa luôn là một điều không thể thiếu.