Bảng giá cloud VPS

image
image
image
image

Hãy lựa Cloud VPS phù hợp với nhu cầu

Hãy liên hệ chúng tôi khi bạn đã lựa chọn gói thích hợp

Gói FHH-1

Dành cho khách hàng cá nhân

400.000 đ /Tháng
 • 20Gb SSD
 • 2G RAM
 • 1 Core CPU
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Tặng giao diện bản quyền
 • Hỗ trợ cài đặt Wordpress - Giao Diện
 • Hỗ trợ full tính năng website wordpress
 • Support 24/7 qua email: support@fhh-global.com

Gói FHH-2

Dành cho mọi khách hàng

539.000 đ /Tháng
 • 30Gb SSD
 • 2G RAM
 • 2 Core CPU
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Tặng giao diện bản quyền
 • Hỗ trợ cài đặt Wordpress - Giao Diện
 • Hỗ trợ full tính năng website wordpress
 • Support 24/7 qua email: support@fhh-global.com

Gói FHH-3

Dành cho mọi khách hàng

819.000 đ /Tháng
 • 40Gb SSD
 • 4G RAM
 • 2 Core CPU
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Tặng giao diện bản quyền
 • Hỗ trợ cài đặt Wordpress - Giao Diện
 • Hỗ trợ full tính năng website wordpress
 • Support 24/7 qua email: support@fhh-global.com

Gói FHH-4

Dành cho mọi khách hàng

999.000 đ /Tháng
 • 60Gb SSD
 • 4G RAM
 • 3 Core CPU
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Tặng giao diện bản quyền
 • Hỗ trợ cài đặt Wordpress - Giao Diện
 • Hỗ trợ full tính năng website wordpress
 • Support 24/7 qua email: support@fhh-global.com

Gói FHH-5

Dành cho mọi khách hàng

1.339.000 đ /Tháng
 • 60Gb SSD
 • 6G RAM
 • 3 Core CPU
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Tặng giao diện bản quyền
 • Hỗ trợ cài đặt Wordpress - Giao Diện
 • Hỗ trợ full tính năng website wordpress
 • Support 24/7 qua email: support@fhh-global.com

Gói FHH-6

Dành cho mọi khách hàng

1.739.000 đ /Tháng
 • 100Gb SSD
 • 8G RAM
 • 4 Core CPU
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Tặng giao diện bản quyền
 • Hỗ trợ cài đặt Wordpress - Giao Diện
 • Hỗ trợ full tính năng website wordpress
 • Support 24/7 qua email: support@fhh-global.com
image
image
image
image
image