Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

FHH GLOBAL thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký.

Xem chi tiết